Sekcja informatyczna

Sekcja informatyczna

HTML o co chodzi? Jest to jeden z najważniejszych języków używanych w Internecie. Jest również często używany do pisania stron internetowych, blogów, a nawet niektórych e-maili. Strony internetowe składają się ze znaczników, które można stylizować za pomocą CSS, aby zmienić wygląd treści. Framework to zestaw instrukcji, które mogą być wykonane przez kogoś, aby wykonać zadanie lub projekt. W przypadku tworzenia stron internetowych frameworki są używane jako plany do tworzenia bardziej zaawansowanych stron internetowych z minimalnym…

Read More