Popularność złota i srebra na rynku inwestycyjnym

Wraz ze wzrostem świadomości finansowej w społeczeństwie coraz częściej pojawia się pytanie: dlaczego warto inwestować w złoto i srebro? To zainteresowanie dotyczy wielu przedsiębiorczych osób fizycznych oraz firm. Liczne materiały dotyczące tego zagadnienia łatwo można odszukać dziś m.in. w internecie. Ponadto w ostatnich latach znacznie wzrósł poziom niepewności finansowej, zarówno w gospodarstwach domowych oraz w wielu branżach gospodarki. Te czynniki mają wpływ na szerokie zainteresowanie tematyką inwestycji w cenne kruszce.

Unikalne cechy inwestycji w złoto

Złoto jest przede wszystkim formą zamrożenia kapitału. Jest ono kruszcem dość rzadkim i ograniczonym ilościowo, dlatego stale utrzymuje swoją wartość. Ponadto złoto nie jest roszczeniem, tak jak np. waluta (jako roszczenie wobec banku) czy nieruchomość (zapisana w księdze wieczystej). Doradcy inwestycyjni sugerują często, aby posiadać 10 – 20% kapitału w postaci złota. Stanowi ono bowiem kapitał początkowy w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji recesji ten kruszec zyskuje na wartości. Od sprzedanego złota fizycznego w Polsce nie ma podatku dochodowego. Do wartości 10 tysięcy euro można dokonać kupna anonimowo. Podczas zakupu złota warto zweryfikować jego prawdziwość. Powinno być również dostępne od ręki lub w krótkim czasie. Inną ważną kwestią podczas transakcji jest korzystne premium, czyli różnica między ceną kruszcu według giełdy, a ceną, którą płaci się za złoto w gotówce. Unikalną cechą złota jest możliwość jego przerobienia, np. krugerrand (złota moneta) można przerobić na biżuterię, czyli produkt, na który jest stałe zapotrzebowanie.

Specyfika srebra

Inwestycje w srebro są mniej popularne na rynku z wielu względów. Srebro wiąże się z VAT-em i jest większa szansa jego duplikacji. Kruszec ten jest w trendzie spadkowym w stosunku do ceny złota. Tradycyjnie w skali 1:15. Srebro naturalnie odpada przy wydobyciu innych metali. W przypadku recesji następuje spadek produkcji przemysłowej. W tej sytuacji ceny srebra zachowują się gorzej niż złota. Ważna w decyzjach inwestycyjnych jest też gęstość kapitału. Złoto łatwo jest przenieść, np. w postaci złotej monety. Dodatkowo srebro pokrywa się patyną. Białe plamy wynikają z procesu technologicznego. Niejako srebro psuje się i w związku z tym traci też na wartości z czasem. Monety srebrnej nie sprzeda się za 10 lat za te same pieniądze. W ten sposób traci się na inwestycji w srebro. Te czynniki wpływają na dużo większe zainteresowanie złotem na rynku kruszców.

Podsumowując, inwestycje w złoto i srebro mają swoje unikalne cechy i korzyści. Złoto jest cenionym kruszcem, który utrzymuje swoją wartość i może pełnić rolę kapitału początkowego w czasach kryzysowych. Inwestycje w złoto są często uznawane za bezpieczną formę zamrożenia kapitału. Z kolei srebro, mimo że ma pewne specyficzne czynniki, takie jak VAT i większe ryzyko duplikacji, może być atrakcyjną opcją inwestycyjną dla niektórych osób. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice między tymi dwoma kruszcami i dokładnie zbadać rynek oraz możliwości inwestycyjne przed podjęciem decyzji. Ostatecznie, wybór inwestycji w złoto, srebro lub inne kruszce powinien być oparty na indywidualnych preferencjach i celach inwestycyjnych każdej osoby.

Leave a Comment