Tag: rolnik

Umowa o pomocy przy zbiorach w rolnictwie

Od dnia 18 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzające nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, który będzie miał zastosowanie do pracowników sezonowych w rolnictwie. Rzeczona umowa – nazywana umową o pomocy przy zbiorach – wprowadza objęcie ubezpieczeniem w KRUS pracowników sezonowych. Jest to zatem dla właścicieli gospodarstw rolnych korzystniejsza forma zatrudnienia, […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie w KRUS przy pozarolniczej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia rolnicze są formą zabezpieczenia społecznego tych tylko osób, które będąc rolnikiem, czy domownikiem rolnika, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca polski wprowadził bowiem regułę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. Wspomniana zasada sprowadza się do tego, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu wyprzedza ubezpieczenie rolnicze. Nadto rolnik nie może podlegać równocześnie […]

Czytaj więcej

Rękojmia jako uprawnienie kupującego w przypadku wady rzeczy kupionej

W dzisiejszych czasach, gdy w rolnictwie używane są maszyny, których ceny są wysokie, bardzo istotne stają się uprawnienia przysługujące kupującemu w przypadku wystąpienia wad rzeczy kupionej. Notorycznie w przypadku zgłoszenia awarii zakupionego sprzętu kupujący słyszy „wada jest następstwem nieprawidłowego użytkowania”. Czy w związku z takim stanowiskiem sprzedawcy kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia?  Na wstępie należy wskazać, […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z KRUS

Praca w gospodarstwie rolnym związana jest z ryzykiem zaistnienia rożnego rodzaju zdarzeń powodujących szkodę na mieniu, uszczerbek na zdrowiu, a czasami nawet śmierć. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera regulacje, które uprawniają do dochodzenia przez poszkodowanych odszkodowania z KRUS. Wydawałoby się, że przepisy te są znane rolnikom. Z ostatniej dyskusji jaką prowadziłem z rolnikami w […]

Czytaj więcej

Umowa kontraktacji i odpowiedzialność za niedostarczenie produktów rolnych

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne zawierają na co dzień szereg rozmaitych umów cywilnoprawnych. Wśród nich wyróżnić można umowy kontraktacji. Jak to w życiu czasami bywa również w zakresie wykonania tych kontraktów pojawiają się problematyczne kwestie. Mając na uwadze, iż wynik produkcji rolnej zależy nie tylko od nakładu pracy, wiedzy, sumienności rolnika, ale również od sił przyrody […]

Czytaj więcej