Tag: prawo rolne

Wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, to kwestia frapująca wielu rolników. Problem ten jest palący zwłaszcza dla członków spółek wodnych, które w nienależyty sposób wywiązują się ze swoich obowiązków. Ciężko zaakceptować bierność spółek wodnych, które z tego tytułu pobierają od rolników składki członkowskie. Niekiedy zdarzają się sytuacje kiedy rolnicy będący członkami spółki wodnej, z uwagi na jej […]

Czytaj więcej

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Ustawodawca gwarantując każdemu obywatelowi prawo do swobodnego dysponowania swoim mieniem wprowadza niekiedy regulacje prawne, które mają chronić interesy najbliższych członków rodziny osoby dokonującej rozporządzeń swoim majątkiem – w tym rozporządzeń na wypadek śmierci. Instytucją związaną z prawem spadkowym, która przedstawia taki charakter jest zachowek. Zachowek zasadniczo związany jest z dziedziczeniem testamentowym, które ma pierwszeństwo przed […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie w KRUS przy pozarolniczej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia rolnicze są formą zabezpieczenia społecznego tych tylko osób, które będąc rolnikiem, czy domownikiem rolnika, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca polski wprowadził bowiem regułę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. Wspomniana zasada sprowadza się do tego, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu wyprzedza ubezpieczenie rolnicze. Nadto rolnik nie może podlegać równocześnie […]

Czytaj więcej

Ile może dorobić rolnik, aby podlegać ubezpieczeniu rolniczemu?

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy przywołanej ustawy wyłączają podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika podlegającego innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. W konsekwencji spełnienie przesłanek podlegania ubezpieczeniu w ZUS, uniemożliwia rolnikowi […]

Czytaj więcej

Odmowa dokonania czynności notarialnej

Szeroko omawiane na blogu zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego budziły i nadal budzą kontrowersje, w tym wśród samych rolników. Polemika w tym zakresie nasiliła się w szczególności po obszernej nowelizacji ustawy obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r. Wówczas to ingerencja Państwa w kwestie związane z prawem własności, a w szczególności obrotem nieruchomościami rolnymi spowodowały […]

Czytaj więcej

Grupy producentów rolnych – procedura zakładania cz. I

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw reguluje kwestię prawną, która w mojej ocenie, jest niedostatecznie rozpowszechniona i niechętnie praktykowana przez polskich rolników. Na dzień 1 marca 2016 r. w całej Polsce funkcjonowały bowiem 1132 grupy producentów rolnych. Grupy producentów rolnych mogą być kuszącą […]

Czytaj więcej

Słupy energetyczne na gruntach rolnych

Kwestie związane z posadowieniem słupów energetycznych oraz innych urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie stanowią przedmiot licznych sporów – w tym sądowych – pomiędzy właścicielami obciążonych nieruchomości, a przedsiębiorstwami przesyłowymi. Ostatnie podmioty jako właściciele urządzeń przesyłowych, które za czasów władzy ludowej wznoszone były z pogwałceniem praw właścicieli gruntów, po przemianach ustrojowych nie kwapiły się aby zawierać […]

Czytaj więcej

Zbycie gruntu rolnego w trakcie trwania umowy dzierżawy

W związku z powszechnością dzierżawy w rolnictwie zachodzi konieczność przybliżenia kwestii zbycia gruntu rolnego w trakcie trwania tej umowy. Choć na blogu będzie to już trzeci wpis dotyczący umowy dzierżawy, to po opublikowaniu ostatniego opracowania ,,Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych” [przejdź do wpisu] pojawiły się pytania dotyczące skutków zbycia przedmiotu dzierżawy w trakcie trwania tego stosunku.   W […]

Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Choć umowa dzierżawy jest obok umowy sprzedaży najczęściej zawieranym przez rolników kontraktem, który dotyczy gruntów rolnych, to wciąż pojawiają się wątpliwości w zakresie możliwości jej przedterminowego zakończenia przez wypowiedzenie. Stosunek prawny dzierżawy może zakończyć się w drodze wypowiedzenia z zachowaniem jego terminów albo ze skutkiem natychmiastowym. Kluczowe znaczenie w tej materii mają trzy kwestie. Po pierwsze, czy umowa […]

Czytaj więcej

Prawo wykupu przysługujące KOWR

Analizowana na blogu już kilkukrotnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera regulacje odnoszące się do obrotu nieruchomościami rolnymi. W ramach rzeczonego aktu normatywnego przyznano szerokie uprawnienia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – dalej Krajowy Ośrodek. Znaczenie w tej kwestii ma instytucja tzw. prawa wykupu, nazywana również prawem nabycia. Przywołane uprawnienie sprowadza się do prawa nabycia nieruchomości […]

Czytaj więcej