Karol Podowski
adwokat

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się zasadniczo kwestiami związanymi z prawem cywilnym, w tym zakresie specjalizuję się w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi oraz  szeroko pojętym  prawem rolnym [więcej o mnie]

 

O BLOGU

Witam Cię na moim blogu Pole Wiedzy. Dotarcie do tej zakładki najprawdopodobniej świadczy o tym, że umieszczone przeze mnie wpisy spotkały się z Twoim zainteresowaniem. 

Przedmiotowy blog pełni dla mnie dwojaką funkcję. Po pierwsze, jest polem do podzielenia się z szerszą grupą osób tematyką związaną z prawem rolnym, które jest moją pasją zawodową. Po drugie, dzięki Waszym komentarzom, przedstawionym problemom, inspiracją do nowych wpisów oraz dalszego poszerzania wiedzy w tej materii.  

Na moim blogu znajdziesz wpisy przede wszystkim odnoszące się do zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi, przekształcenia gruntów rolnych i zmian ich przeznaczenia, dochodzenia roszczeń związanych ze szkodami w uprawach oraz umów zawieranych w ramach prowadzonych gospodarstw rolnych. Na blogu odnajdziesz również omówienie kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego oraz prawem spadkowym. Zagadnienia te zawsze jednak będą odnosiły się do kwestii związanych z rolnictwem, np. dziedziczenie gospodarstwa rolnego, podział majątku wspólnego w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne. Zakres podejmowanej materii nie jest sztywny. 

Zachęcam do regularnego odwiedzania mojego bloga. Olsztyn prawo rolne

Olsztyn prawo rolne prawo rolne Nidzica adwokat Nidzica adwokat Karol Podowski blog prawo rolne prawo dla rolników Olsztyn prawo rolne