Kategoria: Obrót nieruchomościami rolnymi

Zakończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu

Choć pozostawienia zasiewu na gruncie wcześniej dzierżawionym nie jest sytuacją typową, to jednak występuje i może rodzić dla stron umowy dzierżawy konieczność ich rozliczenia. Zdarza się bowiem, że umowa dzierżawy zostaje rozwiązana w trakcie jej obowiązywania przez wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Wówczas dzierżawca musi niezwłocznie wydać dzierżawiony grunt. Niekiedy strony nieopatrznie zawierając umowę, np. 1 […]

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej

Kwestia zasiedzenia była przeze mnie szeroko omawiana we wpisie „Zasiedzenie nieruchomości rolnej”. Po przeczytaniu dyskusji, która wywiązała się pod ogłoszeniem umieszczonym w grupie rolniczej na jednym z portali społecznościowych uznałem, że warto odnieść się do dwóch kwestii, aby rozwiać pojawiające się wątpliwości oraz wyjaśnić błędne opinie. Rzeczone ogłoszenie dotyczyło poszukiwania chętnych osób do oddania gruntów rolnych w […]

Czytaj więcej

Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką

W czasach kiedy cena ziemi rolnej jest wysoka sytuacją powszechną jest nabywanie nieruchomości rolnych przy pomocy środków pochodzących z kredytów. Jedną z powszechnych form zabezpieczenia spłaty pożyczki w takim przypadku jest ustanowienie na nabywanej nieruchomości hipoteki. Konsekwencją tego są liczne ogłoszenia sprzedaży nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę. Nadto niekiedy zdarza się, że członkowie rodziny nabywają […]

Czytaj więcej

Umowa o pomocy przy zbiorach w rolnictwie

Od dnia 18 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzające nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, który będzie miał zastosowanie do pracowników sezonowych w rolnictwie. Rzeczona umowa – nazywana umową o pomocy przy zbiorach – wprowadza objęcie ubezpieczeniem w KRUS pracowników sezonowych. Jest to zatem dla właścicieli gospodarstw rolnych korzystniejsza forma zatrudnienia, […]

Czytaj więcej

Odmowa dokonania czynności notarialnej

Szeroko omawiane na blogu zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego budziły i nadal budzą kontrowersje, w tym wśród samych rolników. Polemika w tym zakresie nasiliła się w szczególności po obszernej nowelizacji ustawy obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r. Wówczas to ingerencja Państwa w kwestie związane z prawem własności, a w szczególności obrotem nieruchomościami rolnymi spowodowały […]

Czytaj więcej

Prawo wykupu przysługujące KOWR

Analizowana na blogu już kilkukrotnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera regulacje odnoszące się do obrotu nieruchomościami rolnymi. W ramach rzeczonego aktu normatywnego przyznano szerokie uprawnienia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – dalej Krajowy Ośrodek. Znaczenie w tej kwestii ma instytucja tzw. prawa wykupu, nazywana również prawem nabycia. Przywołane uprawnienie sprowadza się do prawa nabycia nieruchomości […]

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

Wydaje się, że niemal każdy choć raz słyszał o instytucji zasiedzenia. Polski ustawodawca wprowadził regulację zasiedzenia aby dążyć do likwidacji zjawisk długotrwałego władania nad rzeczą przez osoby, które nie legitymują się określonym tytułem prawnym uprawniającym do korzystania z rzeczy. Prościej – zasiedzenie polega na nabyciu przez osobę nieuprawnioną własności z mocy samego prawa i jest konsekwencją […]

Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku od darowizny gospodarstwa rolnego

Jak mawiał Benjamin Franklin na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię to nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki. Wszyscy nie lubimy oddawać pieniędzy państwu, zwłaszcza jeżeli jest to konsekwencja naszej zaradności życiowej oraz powiększania majątku własną pracą. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w tej […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy a sprzedaż nieruchomości rolnej

  Przepisy podatkowe w Polsce są zmorą niemal każdego obywatela. Ich mnogość, zawiłość oraz dowolność interpretacyjna nastręcza wielu trudności podatnikom. Nie inaczej rysuje się sytuacja podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej. Zgodnie z regułą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest wolny […]

Czytaj więcej

Zgoda sądu na zbycie nieruchomości rolnej

Mogłoby się wydawać, iż obywatele naszego kraju mają zagwarantowaną swobodę dysponowania rzeczami stanowiącymi ich własność. Nic bardziej mylnego. Otóż Konstytucja Rzeczypospolitej stanowi, że własność może być ograniczona w drodze ustawy. Przykładem regulacji, która ingeruje w atrybut prawa własności przysługującego rolnikom jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Wynika z niej, […]

Czytaj więcej