Kategoria: Szkody w rolnictwie

Zatrucie pszczół na skutek oprysków

Mogłoby się wydawać, że świadomość społeczeństwa, w szczególności rolników, o korzystnym wpływie pszczół na plony jest powszechna. Jak się jednak okazuje okoliczność ta nie przeszkadza niektórym w podejmowaniu zachowań, które doprowadzają do masowych zatruć pszczół. Negatywne konsekwencje w tym zakresie są w szczególności widoczne w przypadku nieodpowiedniego wykonywania zabiegów ochrony roślin. Środki ochrony roślin w […]

Czytaj więcej

Kradzież drzewa z lasu – przestępstwo lub wykroczenie

Terytorium naszego kraju w 29,5% porośnięte jest lasami. W związku z czym Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem lesistości. Choć zdecydowana większość powierzchni lasów stanowią lasy państwowe, to wiele gospodarstw rolnych składa się z gruntów zalesionych. Wszystkie te okoliczności, połączone z częstym położeniem lasów z dala od zabudowań, ułatwiają kradzież drzewa z lasu. […]

Czytaj więcej

Szkody komunikacyjne i naprawa pojazdu z OC

Liczba pojazdów mechanicznych rejestrowanych w Polsce z roku na rok zwiększa się. Taka tendencja panuje od lat dziewięćdziesiątych. Podobnie kwestia wygląda z pojazdami używanymi w rolnictwie – choć tu występują wahania. Konsekwencją coraz większej ilości pojazdów mechanicznych jest wzrost szkód komunikacyjnych. W 2016 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły łącznie 36,7 mld zł z tytułu odszkodowań i innych świadczeń. […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników

Polska wieś na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącym zmianom. Najbardziej dostrzegalna modernizacja zaszła w zakresie maszyn rolniczych używanych w gospodarstwach rolnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Mimo to w okresie intensywnych prac polowych, w radiu oraz telewizji podawane są informacje o różnego rodzaju wypadkach przy pracach w gospodarstwie rolnym, np. polegających […]

Czytaj więcej

Szkoda spowodowana przez sąsiada w plonach

Spory sąsiedzkie to zagadnienie nieobce rolnikom. Jak pokazuje życie nie są rzadkością sytuacje gdy wśród rolników znajdzie się osoba, która swoim zachowaniem powoduje powstawanie wciąż nowych konfliktów. Niekiedy działania te mogą wręcz być nakierowane na zaognianie konfliktów lub szkodzenie innym rolnikom. Przykładem takiego zachowania może być przekroczenie granic gruntu rolnego podczas czynności agrotechnicznych, np. zaoranie […]

Czytaj więcej

Szacowanie szkód łowieckich oraz wypłata odszkodowań

Definicja szkód łowieckich oraz katalog podmiotów odpowiedzialnych za ich powstanie zostały omówione we wpisie Szkody łowieckie – podmioty odpowiedzialne, w związku z czym zachodzi konieczność przybliżenia kolejnych kluczowych w tym zakresie zagadnień, tj. procedur szacowania szkód łowieckich oraz wypłaty odszkodowań. Sposób postępowania w tym zakresie został szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca […]

Czytaj więcej

Szkody łowieckie – podmioty odpowiedzialne

W związku z dużym zainteresowaniem moim wpisem Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez psy oraz inne zwierzęta narodził się pomysł przygotowania opracowania o odpowiedzialności za szkody łowieckie. Choć przedmiotowe zagadnienie wpisuje się w ramy szeroko pojętej odpowiedzialności za zwierzęta, to wykazuje bardzo specyficzne cechy. Jest to również zagadnienie aktualne, bowiem na przestrzeni lat można dostrzec zmniejszającą się […]

Czytaj więcej

Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez psy oraz inne zwierzęta

Specyfika prowadzenia gospodarstwa rolnego powoduje, że szczególna staje się rola psów w gospodarstwie. Zwierzęta te wykorzystywane są w charakterze psów pasterskich lub służących bezpieczeństwu siedlisk – w celu pilnowania maszyn, urządzeń, inwentarza, plonów oraz pozostałego dobytku. Zasadniczo zatem nie są chowane przez rolników dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy psy […]

Czytaj więcej

Szkody powstałe w czasie świadczenia pomocy sąsiedzkiej

Zjawiskiem powszechnym i niemal naturalnym w rolnictwie jest wzajemna pomoc w prowadzeniu gospodarstw rolnych udzielana przez sąsiadów – tzw. pomoc sąsiedzka. Świadczone wzajemnie usługi mogą mieć rozmaitą postać: od wycinki drzew z ich przeznaczeniem na opał, czynności związanych z obrządkiem, po koszenie zboża kombajnem. Niestety nadal, zwłaszcza w okresie intensywnych prac polowych, w radio oraz telewizji podawane są informacje […]

Czytaj więcej