Kategoria: Prawo spadkowe

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Ustawodawca gwarantując każdemu obywatelowi prawo do swobodnego dysponowania swoim mieniem wprowadza niekiedy regulacje prawne, które mają chronić interesy najbliższych członków rodziny osoby dokonującej rozporządzeń swoim majątkiem – w tym rozporządzeń na wypadek śmierci. Instytucją związaną z prawem spadkowym, która przedstawia taki charakter jest zachowek. Zachowek zasadniczo związany jest z dziedziczeniem testamentowym, które ma pierwszeństwo przed […]

Czytaj więcej

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów zbiegł się u mnie z wizytą klientki, której sytuacja pokazuje do czego może prowadzić niespisanie ostatniej woli oraz zwlekanie z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 931§1 kodeksu cywilnego powołanie małżonka do dziedziczenia z ustawy (w przypadku braku testamentu) jest uzależnione jedynie od pozostawania w formalnym […]

Czytaj więcej

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Specyfika prowadzenia działalności rolniczej była wielokrotnie dostrzegana przez polskiego ustawodawcę. Efektem tego były pojawiające się na przestrzeni lat szczególne regulacje traktujące dziedziczenie gospodarstw rolnych. Z biegiem czasu reguły te uległy złagodzeniu. Jako przykład wskazać można zapisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych zgodnie, z którymi spadkodawca musiał posiadać określone […]

Czytaj więcej