Kategoria: Ogólne informacje

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wód. Istnienie przedmiotowych urządzeń, w szczególności rowów melioracyjnych, ma istotne znaczenie w rolnictwie. Aby […]

Czytaj więcej

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Choć w mediach nieustannie słyszymy o przypadkach prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby, które wcześniej spożywały alkohol oraz o zaostrzaniu kar za tego rodzaju czyny skala zjawiska w Polsce jest wciąż wysoka. Przypadki nieodpowiedzialnych zachowań i wsiadanie ”za kółko” ciągników oraz innych pojazdów mechanicznych używanych w rolnictwie nie są rzadkością. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę […]

Czytaj więcej

Przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo niepodlegające egzekucji

Od dnia 2 sierpnia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Z jednej strony regulacja ta spowoduje, iż rolnikowi wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne będzie pozostawiało się ,,okrojone” składniki gospodarstwa rolnego, niezbędne do dalszego prowadzenia działalności wytwórczej. Tym samym rolnik będzie […]

Czytaj więcej

Wycinka drzew – zmiany w przepisach

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, odnosząca się do wycinki drzew na gruntach prywatnych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywała w tym zakresie liberalna regulacja nazywana potocznie w mediach „Lex Szyszko”. Choć mogłoby się wydawać, iż z założenia zasada racjonalnego działania […]

Czytaj więcej