Kategoria: Budowa budynków inwentarskich

Odrolnienie gruntów i odlesienie gruntów stanowiących własność prywatną

Polski ustawodawca niejednokrotnie prezentował stanowisko wyrażające osobliwą troskę o nieruchomości rolne, jako dobra szczególnie ważnego dla krajowej gospodarki. Przykładem takiej myśli są zapisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [dalej OchGrU]. Zgodnie z jej treścią ochrona gruntów rolnych i leśnych polega między innymi na ograniczeniu przeznaczania ich na […]

Czytaj więcej

Budowa kurników oraz chlewni – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Od momentu podjęcia decyzji o budowie chlewni, kurników do rozpoczęcia wznoszenia budynków inwentarskich konieczne jest przebrnięcie przez niełatwe postępowania administracyjne. Mnogość aktów prawnych znajdujących zastosowanie w procesie inwestycyjnym oraz nierzadki opór właścicieli nieruchomości położonych w bliskim sąsiedztwie powoduje, iż postępowania te potrafią trwać nawet kilka lat. Niniejsze opracowanie przedstawia omówienie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor […]

Czytaj więcej