Zakończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu

Zakończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu

Choć pozostawienia zasiewu na gruncie wcześniej dzierżawionym nie jest sytuacją typową, to jednak występuje i może rodzić dla stron umowy dzierżawy konieczność ich rozliczenia. Zdarza się bowiem, że umowa dzierżawy zostaje rozwiązana w trakcie jej obowiązywania przez wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Wówczas dzierżawca musi niezwłocznie wydać dzierżawiony grunt. Niekiedy strony nieopatrznie zawierając umowę, np. 1 kwietnia 2013 r., wskazują, że będzie obowiązywać przez okres 5 lat, a więc do dnia 1 kwietnia 2015 r. Wówczas w tej dacie również dzierżawca powinien wydać grunt wydzierżawiającemu. Jeżeli strony umowy nie dojdą do porozumienia i nie przedłużą umowy dzierżawy do czasu zebrania plonów przez dzierżawcę w grę może wchodzić żądanie zwrotu poczynionych na ten zasiew nakładów.  

W sytuacji kiedy umowa dzierżawy kończy się w okresie pomiędzy dokonaniem zasiewu, lecz jeszcze przed zbiorami zastosowanie może mieć art. 706 k.c. Zgodnie z nim:

jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. 

Podstawowym warunkiem powstania omawianego roszczenia jest brak istnienia zasiewu w dacie zawarcia umowy dzierżawy. Ciężar udowodnienia, że przy rozpoczęciu dzierżawy grunt nie był obsiany spoczywa na dzierżawcy. Kolejną przesłanką żądania z art. 706 k.c jest pozostawienie przez dzierżawcę zasiewu po zakończeniu trwania umowy dzierżawy.

Za nakłady na zasiewy uważa się wydatek na ziarno [sadzonki], a także koszty nawożenia, robocizny, czy wynajmu maszyn. Co istotne dzierżawcy należy się zwrot nakładów na zasiewy dokonane w ramach prawidłowej gospodarki. W grę wchodzi zatem jedynie rozliczenie nakładów prawidłowo wykonanych oraz uzasadnionych. Roszczenie dzierżawcy jest niezależne od tego, jakie plony ostatecznie zebrano z pola. Odpowiedzialność wydzierżawiającego nie jest bowiem ograniczona do wartości pożytków uzyskanych z nakładów poczynionych przez dzierżawcę. W ten sposób dzierżawca, który czynił wszystko w celu pozyskania jak największych plonów jest chroniony przez działaniem wydzierżawiającego, który nie będzie czynił starań do zachowania zasiewów w odpowiednim stanie lub zaprzestanie dalszej pielęgnacji plantacji, przez co plony będę mniejsze, bądź w ogóle ich nie będzie. Dokonanie nakładów oraz koszty z tym związane musi wykazać dzierżawca. 

Pamiętać należy, że dzierżawca ma jedynie rok na dochodzenie zwrotu nakładów poczynionych na zasiew. Po tym czasie roszczenie się przedawnia. 

Autorem tekstu jest adw. Karol Podowski. Za

Jeżeli planujesz zawarcie umowy dzierżawy możesz nabyć wzór umowy w formie edytowalnej oraz PDF, która zawiera praktyczne objaśnienia najważniejszych zapisów umowy. Wystarczy wejść na stronę http://polewiedzy.pl/sklep/kończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu

Zakończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu.

Oznaczone , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image