Miesiąc: Listopad 2018

Zakończenie umowy dzierżawy przed zebraniem zasiewu

Choć pozostawienia zasiewu na gruncie wcześniej dzierżawionym nie jest sytuacją typową, to jednak występuje i może rodzić dla stron umowy dzierżawy konieczność ich rozliczenia. Zdarza się bowiem, że umowa dzierżawy zostaje rozwiązana w trakcie jej obowiązywania przez wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Wówczas dzierżawca musi niezwłocznie wydać dzierżawiony grunt. Niekiedy strony nieopatrznie zawierając umowę, np. 1 […]

Czytaj więcej