Zgoda na modernizację linii energetycznych

Zgoda na modernizację linii energetycznych
Kwestie związane z urządzeniami przesyłowymi posadowionymi na nieruchomościach były już dwukrotnie poruszane na blogu. Interesującym zagadnieniem jest zgoda na modernizację linii energetycznych wyrażona przez właściciela gruntu
. Oczywiście przedsiębiorstwa przesyłowe zmuszone są uzyskać pozwolenie na remont urządzeń przesyłowych jedynie od właścicieli nieruchomości, które nie zostały dotychczas obciążone służebnością przesyłu. Służebność przesyłu, która została wcześniej ustanowiona uprawnia przedsiębiorstwo przesyłowe do korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza m.in.  możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji czy też modernizacji. Wówczas zatem przedsiębiorstwo przesyłowe może bez przeszkód wykonać modernizację linii energetycznych.

Jak wskazano wyżej, jeżeli nieruchomość nie została obciążona służebnością przesyłową każdorazowo przedsiębiorstwa przesyłowe będą zmuszone uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na wejście na grunt w celu remontu istniejących urządzeń przesyłowych, np. linii energetycznych, słupów energetycznych. W praktyce zawierana jest wówczas umowa czasowego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane. Na podstawie rzeczonych umów przedsiębiorstwa przesyłowe uzyskują prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Za udostępnienie nieruchomości, na czas prowadzenia robót, właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie. Zdarzają się jednak osoby, które wyrażają zgodę bez żądania w zamian wynagrodzenia. Oczywiście jest to ich wybór. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nierzadko przedsiębiorstwa przesyłowe bez tytułu prawnego korzystają przez wiele lat z cudzych nieruchomości, nadto nie płacąc za to, nie dostrzegam podstaw do bezpłatnego udostępniania im swojego gruntu.     

Warto przypilnować, aby w umowie znalazł się zapis , że wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości nie stanowi wynagrodzenia na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. W ten sposób właściciel nieruchomości będzie miał pewność, że jego grunt nie został jednocześnie w umowie obciążony służebnością przesyłu. Pamiętać przy tym należy, że umowa o udostępnieniu nieruchomości na cele budowlane nie wymaga formy szczególnej Może mieć zatem zwykłą formę pisemną. Jeżeli chodzi o oświadczenie woli właściciela nieruchomości o ustanowieniu służebności przesyłu, to musi ono mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli zatem nawet w umowie o udostępnieniu nieruchomości na cele budowlane, zawartej w formie pisemnej, znalazłby się zapis również o ustanowieniu służebności, umowa w tym zakresie byłaby nieważna.  

Kolejną kwestią, którą warto umieścić w umowie jest zobowiązanie przedsiębiorstwa przesyłowego do uporządkowania terenu nieruchomości niezwłocznie po realizacji prac remontowych. Taki zapis pozwoli na uniknięcie niedomówień w przyszłości. 

Częstą praktyką jest umieszczanie w umowie zapisu o odpowiedzialności przedsiębiorstw przesyłowych za wyrządzenie szkody w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych. Zasadą jest, że strony powinny dążyć do polubownego zakończenia sporu. Wówczas wysokość odszkodowania należnego właścicielowi gruntu ustalana jest na podstawie odrębnego protokołu. Dokument ten sporządzany jest przez przedsiębiorstwo przesyłowe i właściciela gruntu. Jeżeli strony umowy nie dojdą do porozumienia wysokość szkody powinien ustalić rzeczoznawca majątkowy.

O urządzeniach przesyłowych przeczytasz we wpisie „Słupy energetyczne na gruntach rolnych” oraz „Usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości rolnych”. 

Zgoda na modernizację linii energetycznych. Urządzenia przesyłowe.  Zgoda na modernizację linii energetycznych. Zgoda na remont urządzenia przesyłowego.

Oznaczone , , , , , , ,

1 thought on “Zgoda na modernizację linii energetycznych

  1. WITAM,

    A JAK OMAWIANA KWESTIA JEST ZWIĄZANA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA ZGODY ADMINISTRACYJNEJ, KTÓRĄ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE MOGĄ UZYSKAĆ W PRZYPADKU GDY WŁAŚCICIEL TAKOWEJ NIE WYRAZI? W TAKIM PRZYPADKU WYNAGRODZENIE JEST USTALANE ADMINISTRACYJNIE CZY BYĆ MOŻE W OGÓLE GO NIE MA?
    BYĆ MOŻE MYLĘ POJĘCIA ALE MAM NADZIEJĘ, ŻE MI TO PAN W JAKIŚ SPOSÓB WYJAŚNI.

    POZDRAWIAM.

Komentarze są wyłączone.