Miesiąc: Kwiecień 2018

Kradzież drzewa z lasu – przestępstwo lub wykroczenie

Terytorium naszego kraju w 29,5% porośnięte jest lasami. W związku z czym Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem lesistości. Choć zdecydowana większość powierzchni lasów stanowią lasy państwowe, to wiele gospodarstw rolnych składa się z gruntów zalesionych. Wszystkie te okoliczności, połączone z częstym położeniem lasów z dala od zabudowań, ułatwiają kradzież drzewa z lasu. […]

Czytaj więcej