Miesiąc: Marzec 2018

Kiedy rolnikowi nie należy się jednorazowe odszkodowanie z KRUS?

Praca w rolnictwie z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu i maszyn rolniczych wymusza konieczność przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa. Choć sukcesywnie poziom bezpieczeństwa w rolnictwie ulega zwiększeniu, to wciąż w trakcie prac rolniczych dochodzi do wypadków. Oczywiście całkowite wyeliminowanie tych zdarzeń jest niemożliwe, jednak w interesie wszystkich, a zwłaszcza rolników, jest aby nieszczęśliwe wypadki miały miejsce jak najrzadziej. Nie ulega […]

Czytaj więcej

Szkody komunikacyjne i naprawa pojazdu z OC

Liczba pojazdów mechanicznych rejestrowanych w Polsce z roku na rok zwiększa się. Taka tendencja panuje od lat dziewięćdziesiątych. Podobnie kwestia wygląda z pojazdami używanymi w rolnictwie – choć tu występują wahania. Konsekwencją coraz większej ilości pojazdów mechanicznych jest wzrost szkód komunikacyjnych. W 2016 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły łącznie 36,7 mld zł z tytułu odszkodowań i innych świadczeń. […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników

Polska wieś na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącym zmianom. Najbardziej dostrzegalna modernizacja zaszła w zakresie maszyn rolniczych używanych w gospodarstwach rolnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Mimo to w okresie intensywnych prac polowych, w radiu oraz telewizji podawane są informacje o różnego rodzaju wypadkach przy pracach w gospodarstwie rolnym, np. polegających […]

Czytaj więcej