Miesiąc: Luty 2018

Szkoda spowodowana przez sąsiada w plonach

Spory sąsiedzkie to zagadnienie nieobce rolnikom. Jak pokazuje życie nie są rzadkością sytuacje gdy wśród rolników znajdzie się osoba, która swoim zachowaniem powoduje powstawanie wciąż nowych konfliktów. Niekiedy działania te mogą wręcz być nakierowane na zaognianie konfliktów lub szkodzenie innym rolnikom. Przykładem takiego zachowania może być przekroczenie granic gruntu rolnego podczas czynności agrotechnicznych, np. zaoranie […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie domownika w KRUS

Zgodnie z regułą, wynikającą z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu w KRUS podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. Jednym z przypadków podlegania ubezpieczeniu na wniosek jest sytuacja tzw. domownika. Kim zatem jest domownik? Kto składa wniosek o ubezpieczenie domownika w KRUS? Według definicji zawartej […]

Czytaj więcej

Wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, to kwestia frapująca wielu rolników. Problem ten jest palący zwłaszcza dla członków spółek wodnych, które w nienależyty sposób wywiązują się ze swoich obowiązków. Ciężko zaakceptować bierność spółek wodnych, które z tego tytułu pobierają od rolników składki członkowskie. Niekiedy zdarzają się sytuacje kiedy rolnicy będący członkami spółki wodnej, z uwagi na jej […]

Czytaj więcej

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Ustawodawca gwarantując każdemu obywatelowi prawo do swobodnego dysponowania swoim mieniem wprowadza niekiedy regulacje prawne, które mają chronić interesy najbliższych członków rodziny osoby dokonującej rozporządzeń swoim majątkiem – w tym rozporządzeń na wypadek śmierci. Instytucją związaną z prawem spadkowym, która przedstawia taki charakter jest zachowek. Zachowek zasadniczo związany jest z dziedziczeniem testamentowym, które ma pierwszeństwo przed […]

Czytaj więcej