Dzień: 13 stycznia 2018

Rozliczenie konkubinatu po jego ustaniu

Współcześnie instytucja małżeństwa w Polsce przechodzi kryzys. Zaobserwować można spadek zawieranych związków małżeńskich, przy jednoczesnym wzroście rozwodów. Coraz powszechniejsze staje się pozostawanie w nieformalnych związkach – zwanych konkubinatami. W rzeczywistości często partnerzy w takich związkach prowadzą wspólne gospodarstwa domowe niczym nieodbiegające od małżeńskich. W nieformalnych związkach zasadniczo partnerzy gospodarują na zasadach wspólnego portfela. W zależności od […]

Czytaj więcej