Miesiąc: Styczeń 2018

Otwarciu Kancelarii Adwokackiej w Nidzicy

Miło mi poinformować, że z dniem 2 lutego 2018 r. rozszerzam obszar działalności otwierając Kancelarię w Nidzicy przy ulicy Słowackiego 7. Zapraszam Państwa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:30 do 15:30. Naturalnie istnieje możliwość umówienia spotkania na dogodny dla Państwa termin poza godzinami pracy Kancelarii.  Dotychczasowa siedziba Kancelarii w Olsztynie przy ul. Prostej 23/2 nadal […]

Czytaj więcej

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy pozostającemu w związku małżeńskim

Choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że każdy może dowolnie dysponować swoim majątkiem, to w polskim prawie występuje kilka przepisów, które tę swobodę ograniczają. Regulacje te odnoszą się również do rolnictwa. Przykładem jest przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (kliknij link aby dowiedzieć się więcej o umowie przekazania gospodarstwa rolnego następcy). Kwestia ta na przestrzeni lat regulowana […]

Czytaj więcej

Rozliczenie konkubinatu po jego ustaniu

Współcześnie instytucja małżeństwa w Polsce przechodzi kryzys. Zaobserwować można spadek zawieranych związków małżeńskich, przy jednoczesnym wzroście rozwodów. Coraz powszechniejsze staje się pozostawanie w nieformalnych związkach – zwanych konkubinatami. W rzeczywistości często partnerzy w takich związkach prowadzą wspólne gospodarstwa domowe niczym nieodbiegające od małżeńskich. W nieformalnych związkach zasadniczo partnerzy gospodarują na zasadach wspólnego portfela. W zależności od […]

Czytaj więcej

Prawo pierwokupu starosty wobec nieruchomości z basenem, oczkiem wodnym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 r. starostowie uzyskali kolejne absurdalne uprawnienie wpływające na obrót nieruchomościami. Artykuł 13 przywołanego aktu prawnego stanowi, że „Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie w KRUS przy pozarolniczej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia rolnicze są formą zabezpieczenia społecznego tych tylko osób, które będąc rolnikiem, czy domownikiem rolnika, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca polski wprowadził bowiem regułę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. Wspomniana zasada sprowadza się do tego, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu wyprzedza ubezpieczenie rolnicze. Nadto rolnik nie może podlegać równocześnie […]

Czytaj więcej