Mój artykuł w najnowszym numerze Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra””

W numerze 11/2017 Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra” ukazał się artykuł naukowy mojego autorstwa. Przedmiotowe opracowanie zatytułowane „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sądowe postępowanie egzekucyjne w ramach egzekucji z nieruchomości rolnych” omawia konsekwencje wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, nowelizującej w znaczący sposób regulacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Rzeczony akt normatywny spowodował daleko idące zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Przepisy wymienionych aktów normatywnych mają zastosowanie również do sądowego postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca nie wprowadził jednak właściwych zmian w przepisach ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, co w praktyce może prowadzić do rozbieżności w zakresie procedury weryfikacji potencjalnych nabywców nieruchomości rolnych. 

Karol Podowski

adwokat Karol Podowski artykuł Karol Podowski

Oznaczone , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image