Miesiąc: Grudzień 2017

Ile może dorobić rolnik, aby podlegać ubezpieczeniu rolniczemu?

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy przywołanej ustawy wyłączają podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika podlegającego innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. W konsekwencji spełnienie przesłanek podlegania ubezpieczeniu w ZUS, uniemożliwia rolnikowi […]

Czytaj więcej

Odmowa dokonania czynności notarialnej

Szeroko omawiane na blogu zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego budziły i nadal budzą kontrowersje, w tym wśród samych rolników. Polemika w tym zakresie nasiliła się w szczególności po obszernej nowelizacji ustawy obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r. Wówczas to ingerencja Państwa w kwestie związane z prawem własności, a w szczególności obrotem nieruchomościami rolnymi spowodowały […]

Czytaj więcej

Grupy producentów rolnych – procedura zakładania cz. I

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw reguluje kwestię prawną, która w mojej ocenie, jest niedostatecznie rozpowszechniona i niechętnie praktykowana przez polskich rolników. Na dzień 1 marca 2016 r. w całej Polsce funkcjonowały bowiem 1132 grupy producentów rolnych. Grupy producentów rolnych mogą być kuszącą […]

Czytaj więcej

Usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości rolnych

Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomościach rolnych obniża walory użytkowe gruntu, utrudnia prace polowe, zmniejsza uzyskiwane plony, co dla właściciela związane jest z jego uszczerbkiem majątkowym. Właścicielowi nieruchomości przysługuje w przypadku wybudowania przez przedsiębiorstwo przesyłowe bez tytułu prawnego (umowy, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu) słupów elektroenergetycznych, rurociągów lub innych urządzeń przesyłowych żądanie nakazania przywrócenia stanu zgodnego z […]

Czytaj więcej

Mój artykuł w najnowszym numerze Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra””

W numerze 11/2017 Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra” ukazał się artykuł naukowy mojego autorstwa. Przedmiotowe opracowanie zatytułowane „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sądowe postępowanie egzekucyjne w ramach egzekucji z nieruchomości rolnych” omawia konsekwencje wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, […]

Czytaj więcej