Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

prowadzenie pojazdu mechanicznego

Choć w mediach nieustannie słyszymy o przypadkach prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby, które wcześniej spożywały alkohol oraz o zaostrzaniu kar za tego rodzaju czyny skala zjawiska w Polsce jest wciąż wysoka. Przypadki nieodpowiedzialnych zachowań i wsiadanie ”za kółko” ciągników oraz innych pojazdów mechanicznych używanych w rolnictwie nie są rzadkością. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z konsekwencji prawnych, jakie może nieść za sobą taka decyzja.

Dolegliwość konsekwencji prawnych uzależniona jest przede wszystkim od ilości alkoholu w organizmie. Zachowanie to może bowiem stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1. stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu;
2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 md³.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł [maksymalnie do 5.000 zł]. Kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni. W tym przypadku sąd orzeka zawsze środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Z orzeczeniem tego środka karnego mogą wiązać się dodatkowa dolegliwość jaką jest konieczność ponownego przystąpienia do egzaminy na prawa jazdy. Jedynie jeżeli sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kierowca nie będzie musiał ponownie starać się o uprawnienia. 

Bardziej dolegliwe konsekwencje wynikają z prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Stan taki zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1.  stężenia we krwi powyżej 0,5 promila albo
2. zawartości alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Czyn taki stanowi przestępstwo. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 2. Wówczas sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata. Maksymalnie czas zakazu może wynieść 15 lat. 

Kolejna dolegliwość dla sprawcy przestępstwa to obowiązkowo orzekane przez sądy świadczenia pieniężne. Kierujący na „podwójnym gazie” będzie musiał zapłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie w wysokości co najmniej 5.000 zł. Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego to 60.000 zł. 

Sprawca przestępstwa musi się również liczyć z tym, że Sąd obciąży go kosztami postępowania sądowego. Należy pamiętać, że dla kierowców, którzy byli już wcześniej karani za jazdę w stanie nietrzeźwości ustawodawca przewidział jeszcze bardziej dolegliwe konsekwencje prawne.   

Oznaczone , , , , ,

2 thoughts on “Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

  1. Witam, mam pytanie odnośnie informacji zawartych w poście dotyczącym jazdy pod wpływem alkoholu. Jak wygląda sytuacja kiedy jeżdżę po polu ciągnikiem?

    1. Witam. Prowadzenie ciągnika po polu i wykonywanie nim prac polowych nie jest uważane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. Nawet jeżeli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu nie będzie ponosił odpowiedzialności ani za przestępstwo, ani za wykroczenie. Kierowanie ciągnikiem w takiej sytuacji nie będzie również naruszeniem orzeczonego wcześniej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oczywiście przy założeniu, że ktoś inny doprowadzi ciągnik na pole. Jednak już próba wyjechania z pola ciągnikiem na drogę publiczną lub inne miejsce dostępnego do powszechnego użytku będzie mogła powodować odpowiedzialność kierowcy.Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. Oczywiście nie zachęcam do prowadzenia ciągników nawet po polu po spożyciu alkoholu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image