Miesiąc: Wrzesień 2017

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów zbiegł się u mnie z wizytą klientki, której sytuacja pokazuje do czego może prowadzić niespisanie ostatniej woli oraz zwlekanie z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 931§1 kodeksu cywilnego powołanie małżonka do dziedziczenia z ustawy (w przypadku braku testamentu) jest uzależnione jedynie od pozostawania w formalnym […]

Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku od darowizny gospodarstwa rolnego

Jak mawiał Benjamin Franklin na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię to nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki. Wszyscy nie lubimy oddawać pieniędzy państwu, zwłaszcza jeżeli jest to konsekwencja naszej zaradności życiowej oraz powiększania majątku własną pracą. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w tej […]

Czytaj więcej

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego

Myśl o przedstawieniu zagadnienia związanego z odwołaniem darowizny narodziła się w mojej głowie po obejrzeniu we wtorek programu telewizyjnego, przedstawiającego sytuację małżeństwa, które darowało dobrze prosperujące gospodarstwo rolne swojemu synowi. Syn nie był początkowo zainteresowany prowadzeniem gospodarstwa i wyprowadził się. Pozostawił dobytek życia rodziców. Małżonkowie zajmowali się gospodarstwem, aby nie dopuścić do jego ruiny. Istotnym jest, […]

Czytaj więcej

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Choć w mediach nieustannie słyszymy o przypadkach prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby, które wcześniej spożywały alkohol oraz o zaostrzaniu kar za tego rodzaju czyny skala zjawiska w Polsce jest wciąż wysoka. Przypadki nieodpowiedzialnych zachowań i wsiadanie ”za kółko” ciągników oraz innych pojazdów mechanicznych używanych w rolnictwie nie są rzadkością. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę […]

Czytaj więcej

Rękojmia jako uprawnienie kupującego w przypadku wady rzeczy kupionej

W dzisiejszych czasach, gdy w rolnictwie używane są maszyny, których ceny są wysokie, bardzo istotne stają się uprawnienia przysługujące kupującemu w przypadku wystąpienia wad rzeczy kupionej. Notorycznie w przypadku zgłoszenia awarii zakupionego sprzętu kupujący słyszy „wada jest następstwem nieprawidłowego użytkowania”. Czy w związku z takim stanowiskiem sprzedawcy kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia?  Na wstępie należy wskazać, […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy a sprzedaż nieruchomości rolnej

  Przepisy podatkowe w Polsce są zmorą niemal każdego obywatela. Ich mnogość, zawiłość oraz dowolność interpretacyjna nastręcza wielu trudności podatnikom. Nie inaczej rysuje się sytuacja podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej. Zgodnie z regułą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest wolny […]

Czytaj więcej